Black Rain
07 ธันวาคม 2021, 04:15:53 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ลำปาง ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19  (อ่าน 126 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
lampangradio
Hero Member
*****
กระทู้: 742


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2021, 03:42:25 PM »

จังหวัดลำปาง ออกประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ภายหลังสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง ลงนามประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดยมีรายละเอียดระบุว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ปริมาณผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวัน มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของจังหวัดลำปางปริมาณผู้ติดเชื้อในพื้นที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการและประสานความร่วมมือของฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง อาสาสมัครและประชาชนทุกภาคส่วนในการระดมสรรพกำลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือและป้องกันโรคแก่ประชาชน ทั้งมีการเร่งฉีดวัคซีนแก่กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดโรค การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การให้คำแนะนำและติดตามดูแลผู้ติดเชื้อ อีกทั้ง จังหวัดลำปางได้มีนโยบายฉีดวัคซีน “ลำปาง 100 วัน 100%” โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้ปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง (1) ข้อ 10 วรรคสอง และข้อ 13 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ประกอบความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 48/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง จึงมีประกาศดังนี้
1. สถานที่เล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา เปิดให้บริการได้ทุกประเภท ไม่เกินเวลา 21.00 น. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยกรณีประเภทกีฬากลางแจ้งสามารถจัดการแข่งขันได้ โดยมีผู้ชมในสนามได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนาม และหากเป็นสนามกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้ โดยมีผู้ชมในสนามได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุสนาม และผู้เข้าชมในสนามต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการโดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ชุดตรวจ ATK และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
2. ยกเลิกการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 3 ด่าน คือ 1) ด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร 2) ด่านตรวจปางมะโอ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ ถนนลำปาง - แพร่ และ 3) ด่านตรวจนาแก สถานีตำรวจภูธรงาว ถนนพหลโยธินลำปาง - พะเยา
3. ยังคงมาตรการจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ด่านตรวจ-สถานีตำรวจแม่พริก ถนนพหลโยธินสายลำปาง – ตาก
3.1 มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง รวมไปถึงให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัด ร่วมกันรับผิดชอบตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการ ผู้เดินทางและพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
3.2 โครงสร้างชุดตรวจ จำนวนไม่เกิน 30 คน ต่อ 1 วัน และจะต้องมีองค์ประกอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 3.1 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่ออกคำสั่งเป็นหนังสือในการสั่งแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด  ชุดตรวจ เวลาปฏิบัติงานของชุดตรวจและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด โดยคำนึงถึงตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย
3.4 ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ 3.1 อาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง หรือ อาสาสมัคร เพื่อปฏิบัติการร่วมกันก็ได้
3.5 ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปางรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแต่ละวัน
4. การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ทุกพื้นที่ไม่จำกัดการเดินทาง เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” โดยไม่ต้องกักตัว แต่จะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) ติดตามและสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/39132


* 3.jpg (569.86 KB, 1200x1080 - ดู 19 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  


หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.113 วินาที กับ 20 คำสั่ง