Black Rain
12 เมษายน 2021, 08:11:03 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 244
1  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง และเงินฝากคลัง สวท.ลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564 เมื่อ: 03 เมษายน 2021, 02:53:11 PM
รายงานงบทดลอง และเงินฝากคลัง สวท.ลำปาง ประจำเดือน มีนาคม 2564
2  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เมื่อ: 02 มีนาคม 2021, 02:54:14 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
3  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อ: 02 มีนาคม 2021, 01:52:24 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
4  บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง / ข่าวลำปาง / ติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมวันนี้ (23 ก.พ. 64) เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2021, 10:09:43 AM
ติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมวันนี้ (23 ก.พ. 64)
5  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2021, 11:27:53 AM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
6  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เมื่อ: 04 มกราคม 2021, 04:54:06 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
7  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2020, 04:30:16 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
8  ข้อมูลสถานี / เกี่ยวกับสถานี / ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) เมื่อ: 27 ตุลาคม 2020, 04:14:27 PM
ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง)
   เมื่อ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ทำการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้สำเร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๐ สงครามเย็นได้ขยายตัวเข้ามาครอบงำประเทศไทย การแข่งขันอุดมการณ์ระหว่างค่ายโลกเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ กำลังดำเนินไปอย่างรุนแรง ต่างฝ่ายต่างต้องการพิสูจน์ว่าอุดมการณ์ของตนดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง    เพื่อต่อต้านการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์
   รัฐบาลของคณะปฏิวัติจำเป็นต้องขยายงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเข้าใจการดำเนินงานของรัฐและพิษภัยของคอมมิวนิสต์ จึงสั่งงานมายังกรมประชาสัมพันธ์ ให้ขยายงานด้านวิทยุกระจายเสียง (โทรทัศน์ด้วย) ในทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับภาคเหนือนั้น กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดลำปางเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน เป็นทำเลที่เหมาะแก่การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง
   นายเชื่อม ศิริสนธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในขณะนั้น โดยพิจารณาให้ที่ราชพัสดุ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พื้นที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๑๓ ตารางวา ได้เป็นสถานที่ก่อตั้งสำนักงานและอาคารบ้านพัก แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ จึงขอแบ่งมาเพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา (ที่เหลืออยู่ปัจจุบันเป็นสำนักงานโทรคมนาคม ปศุสัตว์ และอาคารเคหะแห่งชาติ) แต่พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง จึงขอเช่าที่ดินของสโมสรข้าราชการจังหวัดลำปาง จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา ในราคาค่าเช่าเดือนละ ๑๐๐ บาท รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๔ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา
   ต่อมาได้มีการก่อสร้างสำนักงานได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๓ โดยพลเอกสุรจิต จารุเศรณี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องส่งแล้วเสร็จออกอากาศได้เมื่อ ๒๕๐๔    ในระบบ A.M. ภายหลังได้โอนงานวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. จากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๓ มาร่วมด้วย ดังนั้น   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง จึงส่งกระจายเสียง ๒ ระบบ คือระบบ A.M. ความถี่ ๑๑๓๔ กิโลวัตต์ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ และระบบ F.M. สเตริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ ๙๗ เมกกะเฮิรทซ์ กำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์      โดยออกอากาศพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ให้ข่าวสารความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนชาวลำปาง และพื้นที่บางส่วนของจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาในปี ๒๕๔๔ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ลำปาง เดิม (ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต ๓ ลำปาง) ได้ย้ายสำนักงานฯ ไปอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สวท.ลำปาง จึงได้ย้ายอาคารห้องส่ง จากบริเวณข้างสวนสาธารณะเขลางค์ มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ๔๒๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (หน้าวัดป่ารวก)
9  จัดซื้อ-จัดจ้าง / งบทดลองรายเดือน / รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2020, 12:07:16 PM
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
10  สื่อเผยแพร่ / สื่อเผยแพร่ / โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำฯ เมื่อ: 16 มกราคม 2020, 04:52:53 PM
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

⭐️⭐️⭐️จัดโดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
.
⏰16 ม.ค. 63 (10.00-12.00 น.) ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง
.
ฮืม?สวท.ลำปาง AM 1134 KHz
.
ฮืม?FB Live : เพจ สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์

ฟังเสียงถ่ายทอดการสัมนา คลิกลิ้งค์>>>>>>

https://drive.google.com/file/d/1bJIpqGKHDbAxcmmfKZnRPeOHU5cJAKmO/view?usp=sharing
11  ฟังรายการย้อนหลัง / ข่าวท้องถิ่น จ.ลำปาง (จ-ศ 06.30-07.00น.) / วันนี้ที่ลำปาง สวท.ลำปาง 15 มกราคม 2563 เมื่อ: 16 มกราคม 2020, 03:02:38 PM
วันนี้ที่ลำปาง  สวท.ลำปาง 15 มกราคม 2563

ฟังข่าว คลิกลิ้งค์ >>>>>

https://drive.google.com/file/d/1zh6BBw3CsWhLePSSQ_YliBn6VqJaNREY/view?usp=sharing
12  ฟังรายการย้อนหลัง / ข่าวท้องถิ่น จ.ลำปาง (จ-ศ 06.30-07.00น.) / วันนี้ที่ลำปาง สวท.ลำปาง 14 มกราคม 2563 เมื่อ: 16 มกราคม 2020, 03:02:14 PM
วันนี้ที่ลำปาง  สวท.ลำปาง 14 มกราคม 2563

ฟังข่าว คลิกลิ้งค์ >>>>>

https://drive.google.com/file/d/1G4sEgdaEA4a85FRYSGPjY3kMMJPAy536/view?usp=sharing
13  ฟังรายการย้อนหลัง / ข่าวท้องถิ่น จ.ลำปาง (จ-ศ 06.30-07.00น.) / วันนี้ที่ลำปาง สวท.ลำปาง 13 มกราคม 2563 เมื่อ: 14 มกราคม 2020, 09:47:58 AM
วันนี้ที่ลำปาง  สวท.ลำปาง 13 มกราคม 2563

ฟังข่าว คลิกลิ้งค์ >>>>>

https://drive.google.com/file/d/1KszbAVRtSomBtf5Sh6i11C5tJaZBM2ss/view?usp=sharing
14  ฟังรายการย้อนหลัง / ข่าวท้องถิ่น จ.ลำปาง (จ-ศ 06.30-07.00น.) / วันนี้ที่ลำปาง สวท.ลำปาง 10 มกราคม 2563 เมื่อ: 14 มกราคม 2020, 09:23:23 AM
วันนี้ที่ลำปาง  สวท.ลำปาง 10 มกราคม 2563

ฟังข่าว คลิกลิ้งค์ >>>>>

https://drive.google.com/file/d/1kAt3eM3OI4SsFc_ESlEZ5JOLilS25GyN/view?usp=sharing
15  ฟังรายการย้อนหลัง / ข่าวท้องถิ่น จ.ลำปาง (จ-ศ 06.30-07.00น.) / วันนี้ที่ลำปาง สวท.ลำปาง 9 มกราคม 2563 เมื่อ: 10 มกราคม 2020, 09:30:57 AM
วันนี้ที่ลำปาง  สวท.ลำปาง 9 มกราคม 2563

ฟังข่าว คลิกลิ้งค์ >>>>>

https://drive.google.com/file/d/1sTsFLZBNdPuAk6cxnIiO7g8CCY6LFICL/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 244

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.099 วินาที กับ 18 คำสั่ง