สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 10 พฤศจิกายน 2021, 11:42:59 AMหัวข้อ: พาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 10 พฤศจิกายน 2021, 11:42:59 AM
พาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 เพิ่มทางเลือกในการขายข้าวแก่เกษตรกร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมทางด้านราคาการชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ
ทั้งนี้ เกษตรกรที่นำข้าวมาจำหน่ายในโครงการจะได้ราคาสูงกว่าตลาด 200 บาท/ตัน โดยผลการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 ปริมาณรวม 33.42 ตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ 5,500-7,000 บาท/ตัน ความชื้น 12-30%
นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวตามโครงการฯ คือ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด อำเภอแจ้ห่ม และสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กิ่วลม จำกัด อำเภอเมืองลำปาง

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/41074