สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 10 พฤศจิกายน 2021, 11:24:36 AMหัวข้อ: อบจ.ลำปาง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและผู้ไร้ที่พึ่ง
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 10 พฤศจิกายน 2021, 11:24:36 AM

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วย นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการ นายก อบจ.ลำปาง นายบุญเลิศ  แสนเทพ รองประธานสภา อบจ.ลำปาง และนายชาญณรงค์  มาเรียน สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แม่ทะ เขต 2 ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ทะ จำนวน 6 ราย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 6 ราย และเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 6 ราย ตามโครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปางของ อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ
นอกจากนี้ คณะได้เดินทางไปเยี่ยมนายมานัส  เครือสุวรรณ ราษฎรหมู่ที่ 9 ต.แม่ทะ ซึ่งประสบภาวะความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งสอบถามสภาพความเป็นอยู่และได้หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ทะ และ อสม. เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
ทั้งนี้ โครงการสังคมสงเคราะห์และเยี่ยมเยือนราษฎรจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์แก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง โดยบูรณาการสานพลังการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดลำปาง

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/41072