สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 09 พฤศจิกายน 2021, 10:07:26 AMหัวข้อ: คณะทำงานแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เดินหน้าแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 09 พฤศจิกายน 2021, 10:07:26 AM
คณะทำงานแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เดินหน้าแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน หนุนหน่วยงานในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะทำงานกลุ่ม Smart Energy ในคณะทำงานปฏิบัติการโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าพบปะและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการผลิตพลังงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับนำไปปรับใช้ในอาคารของโรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีแพทย์หญิงสุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี ดร.อติพงศ์ นันทพันธุ์ วิศวกรระดับ 10 กองพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าถ่านหิน กฟผ. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ
ทั้งนี้ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการผลิตพลังงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการพัฒนาพื้นที่แม่เมาะตามโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) โดยได้เริ่มเดินสายพบปะและนำเสนอข้อมูลโครงการแก่หน่วยงานราชการในชุมชน ต.แม่เมาะ เช่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เป็นต้น ทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าศึกษาเยี่ยมชมอาคารสาธิตการจัดการด้านพลังงานในการใช้พลังงานใกล้เคียงเท่ากับศูนย์ (Near Zero Energy Building) กรณีศึกษาอาคารศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นอาคารนำร่องนำระบบบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน การติดตั้งระบบ Smart Meter การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ การติดตั้งระบบและทดสอบ การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการ เป็นต้น โดยมุ่งเป้าให้หน่วยงานต่างๆ ใน อ.แม่เมาะ มีระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานในอาคาร ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม และตอบโจทย์การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/40961