สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 08 พฤศจิกายน 2021, 12:14:32 PMหัวข้อ: การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 08 พฤศจิกายน 2021, 12:14:32 PM
กกต.ลำปาง เผย การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า การจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการดังนี้ 1.หน่วยงานของรัฐต้องแจ้งเรื่องให้ ผอ.กกต.จังหวัด ทราบก่อนดำเนินการ 2.ห้ามมิให้องค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3.หน่วยงานของรัฐต้องปิดประกาศ แผ่นป้าย ที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่าเป็นยานพาหนะของหน่วยงานใด จัดไว้สำหรับรับ-ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ 4.ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อจูงใจ หรือควบคุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนน/ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผู้สมัครใด
อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถสอบถามเกี่ยวกับเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน กกต. 1444  หรือหากพบเห็นเหตุทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Google Play

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/40902