สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 08 พฤศจิกายน 2021, 10:34:22 AMหัวข้อ: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ลำปาง
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 08 พฤศจิกายน 2021, 10:34:22 AM
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรของจังหวัดลำปาง พร้อมให้กำลังใจเกษตรกรรุ่นใหม่

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรของจังหวัดลำปาง พร้อมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้กำลังใจการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) จังหวัดลำปาง เยี่ยมชมกิจกรรมและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และ YSF รวมถึงเยี่ยมชมแปลงข้าวอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร และแปลงข้าวอินทรีย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมการตรวจราชการครั้งนี้ และพบปะให้ข้อคิดเห็นการกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดลำปาง

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/40884