สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 07 พฤศจิกายน 2021, 08:52:58 AMหัวข้อ: กรณีมีการระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนใหม่ 2 กลุ่ม
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 07 พฤศจิกายน 2021, 08:52:58 AM
จ.ลำปาง เปิดเผยกรณีมีการระบาดโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนใหม่ 2 กลุ่ม ผู้ป่วยติดเชื้อ 12 ราย

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด- 19 จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่ 2 กรณี จำนวน 12 ราย (เมือง 8 ราย เกาะคา 4 ราย ซึ่งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โรงงานข้าวแต๋น อำเภอเกาะคา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564โรงพยาบาลเกาะคาพบผู้ป่วยมารักษาด้วยโรคปอดบวม ซึ่งได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ผลตรวจไม่พบเชื้อ แต่เนื่องจากต้องรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยใน จึงตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT- PCR ผลตรวจพบเชื้อ จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว โรงงาน โรงพยาบาล และชุมชน รวม 64 ราย ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อ 57 ราย พบเชื้อ 7 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 8 ราย โดยได้ดำเนินการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โดยการค้นหาเชิงรุก เพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลตรวจไม่พบเชื้อแยกกักตัวเอง 14 วัน อย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามมาตรการ DMHTA ส่วนมาตรการการที่ได้ดำเนินการในโรงงาน คือ การทำความสะอาดโรงงาน การทำ Bubble and Seal และได้ปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2564
กรณีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน โรงงานหมูยอศิรินทิพย์ อำเภอเมืองลำปาง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โรงงานได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย ผลตรวจพบเชื้อ 2 ราย จึงแจ้งให้พนักงานทุกคนกักตัวที่บ้านและบ้านพักในโรงงาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้ตรวจพนักงานด้วยวิธี ATK ด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย ผลตรวจพบเชื้อ 4 ราย และได้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า จึงได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 20 ราย รวมพบผู้ป่วยทั้งหมด 10 ราย จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 23 ราย ทุกรายส่งตรวจ RT-PCR อยู่ระหว่างรอผล และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน 80 ราย ตรวจด้วยวิธี ATK ไม่พบเชื้อ 78 ราย ผลพบเชื้อ 2 ราย ได้ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR อยู่ระหว่างรอผล ซึ่งได้ดำเนินการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง โดยการค้นหาเชิงรุก เพื่อหาผู้ป่วยรายใหม่ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลตรวจไม่พบเชื้อแยกกักตัวเอง 14 วัน อย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามมาตรการ DMHTA ส่วนมาตรการการที่ได้ดำเนินการในโรงงาน คือ การทำความสะอาดโรงงาน การทำ Bubble and Seal และได้ปิดโรงงานตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2564
จากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดลำปางได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยและสอบสวนโรค เพื่อควบคุมการระบาด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจังหวัดลำปางสามารถบริหารจัดการได้ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือชาวลำปางระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุด (Universal prevention) เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ดังนี้
1.ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น
2.เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรจากบุคคลอื่น ทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม
3.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนมากกว่า 2 คน
4.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสวัตถุสิ่งของร่วมกัน
5.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น
6.ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ
7.เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ แยกรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หากรับประทานอาหารร่วมกัน (กับครอบครัว) ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
8.ถ้ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณ 2 สัปดาห์ และตรวจเบื้องต้นด้วย ATK หลังการสัมผัสโรคประมาณ 3-5 วัน ถ้าไม่พบการติดเชื้อให้ตรวจซ้ำ 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการ


https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/40824