สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 04 พฤศจิกายน 2021, 11:07:04 AMหัวข้อ: เกษตรลำปาง ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 04 พฤศจิกายน 2021, 11:07:04 AM
เกษตรลำปาง ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด พร้อมยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2564 เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนงาน โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี 2564 โดยมี นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ที่ประชุมได้แจ้งผลการจัดชั้นแปลงใหญ่ ประจำปี 2564 การพิจารณารับรองแปลงใหญ่ปี 2565 พิจารณาเห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 ซึ่งมีแปลงใหญ่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 แปลง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,817,850 บาท และการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดประจำปี 2564

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/40631