สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 31 ตุลาคม 2021, 01:23:31 PMหัวข้อ: ครบรอบ 61 ปี สวท.ลำปาง
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 31 ตุลาคม 2021, 01:23:31 PM
สวท.ลำปาง ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีฯ ครบรอบ 61 ปี

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ครบรอบ 61 ปี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สวท.ลำปาง มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถนำไปสู่การรับรู้และความเชื่อมั่น นำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ภายใต้การกำหนดแผนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ มีการสร้างและรักษากลุ่มเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว รวมถึงกลุ่มแฟนคลับ โดยการปรับใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยสื่อหลักในยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้สื่อหลักคงความสำคัญและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายนิยม

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/40375