สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 12 ตุลาคม 2021, 02:36:28 PMหัวข้อ: พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบกลุ่มก้อน
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 12 ตุลาคม 2021, 02:36:28 PM
ผู้ว่าฯ ลำปาง ร่วมกับ สสจ.ลำปาง เผยพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุหลักของการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ กว่า 10 กลุ่ม 212 ราย

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยรายละเอียดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดลำปาง ว่า นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นมา จังหวัดลำปางมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนแล้วกว่า 10 กลุ่ม โดยพบในอำเภอเมืองลำปางจำนวน 7 กลุ่ม อำเภอเกาะคา อำเภองาว อำเภอสบปราบและอำเภอเสริมงาม อีก 3 กลุ่ม มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนสูงสุด 41 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อจากกลุ่มก้อนทั้งหมด 212 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564)
จากการสอบสวนโรค ต้นตอของโรคมาจากผู้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวด หรือจังหวัดควบคุมสูงสุด) เมื่อกลับมาแล้วไม่กักตัว ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย และมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ทำให้มีการกระจายเชื้อสู่คนในครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมรวมกลุ่มพบปะสังสรรค์ บางกลุ่มมีการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น ดื่มน้ำจากกระติกเดียวกัน ใช้แก้วน้ำร่วมกัน (กลุ่มก้อนรับจ้างหักข้าวโพด อำเภองาว) ใช้น้ำจิ้มถ้วยเดียวกัน (กลุ่มก้อนงานเลี้ยงหมูกระทะวันเกิดผู้รับเหมาก่อสร้าง) หลายกลุ่มก้อนมีการดื่มสุราร่วมด้วย จึงทำให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และกระจายไปหลายหน่วยงาน
จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า เราไม่อาจทราบได้เลยว่าคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดจะนำเชื้อโควิด-19 แพร่กระจายหรือไม่ การร่วมกันรับประทานอาหารกับคนในครอบครัว คนใกล้ชิด หรือเพื่อนร่วมงานแบบเดิมที่เป็นอยู่ จะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้ อาทิ
เริ่มตั้งแต่การช่วยกันปรุงอาหาร เปิดหน้ากากพูดคุยกัน ละอองฝอยในน้ำลายอาจกระเด็นตกลงไปในอาหารและภาชนะต่างๆ เมื่อมือสัมผัสโดนโดยไม่ได้ล้างมือจะมีโอกาสนำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และติดเชื้อได้
มีการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร หยิบจับภาชนะที่ใช้ร่วมกัน การใช้ภาชนะ ใช้แก้วน้ำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำหรือดื่มสุรา
สำหรับการเลี้ยงสังสรรค์ รวมกลุ่มดื่มสุรา (ซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลา) มีกิจกรรมบันเทิงทำให้มีการรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันในวงแคบๆ แต่ใช้เวลาร่วมกันนาน การพูดคุยเสียงดัง ทำให้ละอองฝอยในน้ำลายกระเด็นไปได้ไกล ยิ่งมีระยะเวลาอยู่ร่วมกันนานเท่าไหร่ โอกาสในการติดเชื้อก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน สังสรรค์ ตั้งวงสุรา เพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/39199