สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 11 ตุลาคม 2021, 12:21:33 PMหัวข้อ: ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. (วันแรก)
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 11 ตุลาคม 2021, 12:21:33 PM
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. (วันแรก) พบว่าผู้สมัครมีความสมานฉันท์ในเชิงการเมืองที่ดี พร้อมดำเนินการเลือกตั้งภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.อบต.) และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ณ สถานที่รับสมัครองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีกำหนดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า บรรยากาศวันแรกของการรับสมัคร ส.อบต. และ นายก อบต. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สมัครได้มีการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และมีความสมานฉันท์ในเชิงการเมืองที่ดี ชี้ให้เห็นว่าเวทีการแข่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารการเมืองท้องถิ่นต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นนักการเมืองที่ดี โดยมีการแข่งขันเชิงนโยบายแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินการเลือกตั้งทุกขั้นตอน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีพร้อมในการปฏิบัติให้ถูกต้องทุกขั้นตอน เพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งและยุติธรรม นอกจากนี้ กระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้ ยังมีการกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/39098