สวท.ลำปาง FM97MHz

บริการข่าวสารจาก สวท.ลำปาง => ข่าวสาร จังหวัดลำปาง => ข้อความที่เริ่มโดย: lampangradio ที่ 10 ตุลาคม 2021, 09:59:29 AMหัวข้อ: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เตรียมความพร้อมเดินหน้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เริ่มหัวข้อโดย: lampangradio ที่ 10 ตุลาคม 2021, 09:59:29 AM
นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่บุคคลากรและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 2 (Environmental Protection Unit : EPU) พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติบุคคลท่ามือเปล่า และการจัดระเบียบแถว เพื่อความเป็นระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ โดยกำชับเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีความรอบคอบแม่นยำในวิชาการ มีความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมาย และเห็นผลในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ประชาชน โดยสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน และแก้ไขปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามค่านิยม “รวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด เห็นผล” และเตรียมความพร้อมในติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านมลพิษ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อประสานสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เลขที่ 13 ถนนป่าขาม1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 0 5422 7201 อีเมล์ ; reo02.org@mnre.mail.go.th หรือสายด่วน 1310


https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/39042