สวท.ลำปาง FM97MHz , AM1134KHz

สื่อเผยแพร่ => ภาพกิจกรรม-ภาพข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012, 02:58:53 PMหัวข้อ: คณะเจ้าหน้าที่ สวท.ลำปาง นำสิ่งของเครื่องกันหนาว มอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านใหญ่พ
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012, 02:58:53 PM
คณะเจ้าหน้าที่ สวท.ลำปาง นำสิ่งของเครื่องกันหนาว มอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านใหญ่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน

เช้าวันนี้ (15 กพ.55) นางผ่องศรี ธานินทร์ธราธาร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง
พร้อมคณะเดินทางไปมอบสิ่งของ พร้อมเยี่ยมนักเรียนและครู โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โดยนำสิ่งของจำนวนหนึ่ง เช่น ผ้าห่ม ของเล่นเด็ก ตุ๊กตา เซรามิก และอื่น ๆ มอบให้กับเด็กนักเรียนและครู
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนภัยหนาว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกล ด้อยโอกาสและขาดแคลน

นายสมยศ สุทธิพรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน กล่าวว่า
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ถึงร้อยละ 90 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 6
มีนักเรียน จำนวน 135 คน ครู 10 คน การเรียนการสอนเน้นการสอนภาษาไทยให้อ่านและเขียนให้ถูกต้องชัดเจน
เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าและใช้ภาษาชาวเขาในการสื่อการ จึงต้องย้ำการสอนภาษาไทยให้มากขึ้น
ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคีและจิตอาสา นอกจากนี้เด็กยังมีความสามารถด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน
และเด็กนักเรียนที่จบได้ศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมและปริญญาตรี จนสามารถกลับมาทำงานในพื้นที่
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำเครื่องเงิน และอื่น ๆ อันเป็นการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ของตนเอง


(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/01.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/02.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/03.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/04.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/05.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/06.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/07.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/08.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/09.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/10.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/11.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/12.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/13.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/14.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/15.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/16.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/17.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/18.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/19.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/20.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/21.JPG)

(http://lampang.prdnorth.in.th/activity/03/22.JPG)