สวท.ลำปาง FM97MHz , AM1134KHz

ข้อมูลสถานี => บุคลากร => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 11 มกราคม 2011, 02:35:31 PMหัวข้อ: ฝ่ายรายการและข่าว
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 11 มกราคม 2011, 02:35:31 PM
(http://www.lampang.prdnorth.in.th/img/personal/23.jpg)
นางสาวกาญจนา ฟูปิง
นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ(http://www.lampang.prdnorth.in.th/img/personal/24.jpg)
นางสาวสุภนิดา จันทร์มูล
นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ
(http://www.lampang.prdnorth.in.th/img/personal/6.jpg)
นางสาวชุติกาญจน์ เหล่าชัย
ผู้ประกาศและรายงานข่าว ชำนาญงาน
(http://www.lampang.prdnorth.in.th/img/personal/25.jpg)
นายธนากร ลังกาพินธุ์
นักสื่อสารมวลชน